Fin Augusto Laranja 7 6 2
Thales Turini 6 3 0

Tours