Info

Fin Roman Safiullin 3 6 6 2
Jackson Withrow 6 4 3 1

Tours