Coaches

Name From To
C. Olăroiu 28.03.2018
F. Capello 11.06.2017 28.03.2018
Li Jinyu 01.06.2017 11.06.2017
Choi Yong-Soo 01.07.2016 01.06.2017
Tang Jing 03.06.2016 30.06.2016
D. Petrescu 09.07.2015 03.06.2016
Gao Hongbo 08.11.2013 12.07.2015
D. Okuka 10.05.2011 07.11.2013
J. Kocian 08.12.2010 05.05.2011
Pei Encai 01.01.2010 30.11.2010