Squad

Guards
N. Chikurov 23 years old 0 0.0
R. Hamit 3 3.0
V. Kashin 24 years old 5 3.4
V. Lidayev 3 6.7
I. Podobedov 5 10.8
I. Rusetskiy 24 years old 7 11.1
I. Samsonov 29 years old 5 18.4
M. Yudov 5 2.4
A. Brevnov 13 8.8
Forwards
A. Karpeko 29 years old 4 16.2
R. Khamitov 34 years old 0 0.0
Centers
E. Karpenko 29 years old 2 9.0
R. Zagretdinov 21 years old 2 3.5

Leagues

Info

Address
Izhevsk
Country
Russia